Geometria kół – znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy

Pojęcie geometrii kół jest doskonale znane każdemu kierowcy, jednak parametr ten nie zawsze jest odpowiednio doceniany. A prawidłowe ustawienie układu jezdnego ma duże znaczenie zarówno dla jego żywotności, jak i dla bezpieczeństwa jazdy oraz stopnia kontroli kierowcy nad pojazdem.

Kategoria: Blog

geometria kół

Czym jest geometria kół pojazdu?

Słowo „geometria” zostało zaczerpnięte z matematyki. Odnosi się do położenia w określonej płaszczyźnie i pod odpowiednim kątem poszczególnych elementów układu jezdnego. Niewiele osób wie, że koła w samochodzie są ustawione równolegle do siebie i prostopadle do podłoża tylko wówczas, gdy samochód porusza się po idealnie prostej linii. Kiedy pojawia się zakręt lub trzeba kogoś wyprzedzić, sytuacja ulega diametralnej zmianie. Aby auto mogło się nadal poruszać, każde z kół musi przemieszczać się po innym torze.  Jest to możliwe dzięki odpowiedniej ich geometrii.

Najistotniejszym parametrem jest zbieżność, czyli relacja wzajemnego ustawienia przednich i tylnych kół. Prostopadłość i równoległość są tu tylko pozorne. Odchylenia wynoszą jednak zaledwie od +3 do –3 stopni i z tego powodu bywają niemal niezauważalne, zwłaszcza gołym okiem. Samochód o zbieżnej geometrii przednich kół jest bardzo stabilny w jeździe po prostej, ale gorzej reaguje na zmiany kierunków.

Najważniejsze parametry geometrii kół

Prawidłowe ustawienie kół jest niezwykle ważne dla sprawności prowadzenia pojazdu, jednak nawet perfekcyjna regulacja nie jest wieczna. Jazda po nierównych nawierzchniach oraz narażanie układu jezdnego na drgania sprawia, że ustawienia kół zmieniają się z czasem i wymagają ponownej regulacji. Stąd zalecenia do przeprowadzania jej zawsze po uderzeniu w wysoki krawężnik, wpadnięciu w wyrwę na drodze czy długiej wyprawie w teren.

Geometria kół przeprowadzana w profesjonalnym warsztacie obejmuje: sprawdzenie zbieżności przedniej i tylnej osi, ich śladowości i równoległości, kontrolę kąta pochylenia koła oraz pochylenie i wyprzedzenie kąta zwrotnicy. Dzięki zastosowaniu specjalnych, nadzorowanych przez komputer urządzeń możliwe jest dokonanie korekty tych wszystkich parametrów w celu uzyskania najbardziej optymalnego ustawienia. Przed kontrolą konieczne jest usunięcie luzów i wymiana zużytych części.