Zbiornik LPG w samochodzie – wymagania legalizacyjne

Obecność instalacji gazowej w samochodzie wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom. Warunkiem dopuszczenia auta do jazdy jest m.in. spełnienie warunków związanych z legalizacją zbiornika gazu LPG montowanego w pojeździe.

Kategoria: Blog

USG

Zbiorniki LPG oraz ich trwałość

Gaz jest paliwem bardzo specyficznym. Nie można go zobaczyć i dlatego stanowi on poważne zagrożenie dla ludzi – jego wyciek może pozostać niezauważony. Zapobieganie nieprzewidzianym sytuacjom wymaga stosowania wielu środków ostrożności, częściowo narzuconych przepisami. To one również regulują ważność homologacji na zbiorniki gazu montowane w samochodach. Pomimo gwarancji producentów udzielanej na okres 20 lat, prawo dopuszcza jedynie 10-letnie użytkowanie zbiornika. Po tym okresie konieczne staje się przeprowadzenie szeregu testów, które potwierdzą szczelność i jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania.

Legalizacja zbiorników gazu może być przeprowadzona przez warsztat samochodowy – nie tylko specjalizujący się w wykonywaniu instalacji LPG, ale również każdy inny, który posiada uprawnienia do przeprowadzenia takiej legalizacji. Nadaje je Transportowy Dozór Techniczny. Warto pamiętać, że przed oddaniem zbiornika do ponownej homologacji należy go całkowicie opróżnić z gazu.

Co obejmuje legalizacja?

Sprawdzanie samochodowego zbiornika gazu przebiega zgodnie z określonymi procedurami. To one wyraźnie wskazują, jakie cechy i jakie parametry mają być poddane kontroli. Podstawą są oględziny zewnętrznej powłoki zbiornika, które mają wskazać ewentualne uszkodzenia, ślady korozji lub inne sygnały świadczące o nieprawidłowościach. Podstawowym warunkiem dopuszczenia zbiornika do badania jest jego aktualny termin przydatności, który wynosi 20 lat. Jeśli właśnie wygasła pierwsza 10-letnia homologacja, można ją przedłużyć na kolejną dekadę. Jeśli natomiast zbiornik jest starszy, uprawnienia do użytkowania otrzyma na odpowiednio krótszy okres. Pamiętajmy, że koszt homologacji jest o połowę mniejszy od zakupu nowej butli z wielozaworem.

Poza badaniem zewnętrznym przeprowadzana jest też rewizja wewnętrzna zbiornika oraz badanie wytrzymałości ciśnieniowej, czyli tzw. próba wodna. Zbiorniki niekwalifikujące się do użytku na tabliczce znamionowej mają wybite litery K.E. – to skrót oznaczający koniec eksploatacji.